Zakat Maal Milik Umat

Zakat Maal Milik Umat

Zakat adalah satu rukun Islam yang sangat penting dan terkait langsung juga dengan perintah shalat bagi orang beriman dan takwa. Tidak ada satu orang Muslim pun yang boleh menyangkal peran pokok zakat dalam Islam dimana hal ini sama pentingnya dengan perintah shalat,...

Buya Hamka, Ketika Air Tuba Dibalas Air Susu

“Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat jenazahku.” Di sepetak ruang. Di sudut lorong-lorong gelap, berkelok, tak tahu di mana ujungnya. Ruangan itu tak kalah gelap. Hanya cahaya dari balik jendela kecil di atas sana yang lariknya...

Segenggam Maaf Hamka Untuk Yamin

Tatapannya begitu tenang. Tak ada rasa benci di sana. Tak ada dendam. Hamka benar-benar menjalani kehidupan dengan lapang dada. Sebelum wafatnya Soekarno (baca tulisan JIB: Buya Hamka, Ketika Air Tuba dibalas Air Susu) , seorang tokoh Bangsa, Mohammad Yamin sempat...

Beta version Dismiss