Menerapkan Dinar dan Dirham Hari Ini

Dalam kuliah ini Shaykh Imran Hosein memberikan pandangan mengenai penegakkan hukum syariah di era modern yang dikupas dari sudut pandang dan metode pemahaman yang khas, semoga bermanfaat bagi yang memang mencari jalan keluar dengan keikhlasan.

Shaykh Imran Hosein World Monetary System Part 03

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang...

Beta version Dismiss