Sheikh Imran Hosein, The Prohibition of Riba, Part 02

Sheikh Imran Hosein, The Prohibition of Riba, Part 02Play

Allah subhana wa ta’ala dan Rasulullah salallaahu alayhi wasallam dengan jelas mengharamkan riba-yakni termasuk menetapkan dan mengambil bunga: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

Sheikh Imran Hosein, The Prohibition of Riba, Part 01

Sheikh Imran Hosein, The Prohibition of Riba, Part 01Play

Allah subhana wa ta’ala dan Rasulullah salallaahu alayhi wasallam dengan jelas mengharamkan riba-yakni termasuk menetapkan dan mengambil bunga: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)